De  Luft  steiht  still.

Maidöscher krüppt dör´t Korn.

Een Schatten löppt mit.

 

 

 

Leerdig is de Stuuv.

De Sünn schient rin

und dusend Stoffkorns danzen.

 

 

 

Wied weg dunnert dat.

De Krallen vun mien Katt

klacken över´t  Laminat.

 

 

 

Ick hau de Fleeg  dot                  

de dor op de Disch lang krüppt.

De Kinner kiekt to.

 

 

 

Astern an de Tuun.

Op de Wech övern Karkhoff

verlop ick mi.

 

 

 

Harfst in de Wald.

Dat Holt bögt sick

na Huus hen.

 

 

 

De Enkelkinner

treckt mi vun mien Sofa.

Bläder küseln övern Hoff.

 

 

 

Beekbett för de Dör

drög noch und full mit Bläder.

Kinner sind to hörn.

 

 

 

Novembersturm huult um`t Huus,

grippt na de Finster.

Ick schlap wedder in.

 

 

 

Dreeundveerdi Johr

sünd se nu verheiraded.

Eenmull kieken langt.